Vaaliteemani, ajatuksiani…

Koulutus, lapset ja nuoret:

Mielestäni lapsiperheiden arki tarvitsee tukea. Lisääntyneet huostaanotot ovat merkki siitä, ettei vanhemmat jaksa ilman yhteiskunnan tukitoimia. Ei enää koulutusleikkauksia, opettajien tulee saada tehdä työtään ilman jatkuvia säästötoimia. Lasten huostaanotot ovat tehtävä hyvin tarkalla silmällä. Mielestäni on huolestuttavaa, että täällä Kainuussa on tehty päätöksiä, jotka ovat purettu, koska ne on tehty väärin perustein. Aina pitää kartoittaa lähipiiri ensin, jotta lapsella on mahdollisuus tavata läheisiään. Huostaanotto ei saa olla bisnestä.

Lapsiamme pitää suojella. Lapsien seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen rangaistavaa ja lapselle ei tule sälyttää vastuuta siitä, vaan vastuu on aikuisella.   Aikuisten vastuuta tulee kasvattaa huomattavasti. Pedofiilien rangaistuksia tulee kiristää, sillä fyysinen koskemattomuus on jokaisen lapsen perusoikeus.

Nuorten koulukiusaaminen on saanut uusia huolestuttavia piirteitä. Fyysinen väkivalta on tullut kouluihin ja nuorten keskuuteen. Siihen on löydyttävä oikeita oppeja. Virkavallan ja sosiaalitoimen yhteistyöllä saadaan uudella tavalla kitkettyä jo alkumetreillä tämäntyyppinen toiminta pois. Mielestäni kouluissa pitäisi olla turvallisuusmies, joka keskittyisi juuri väkivaltaiseen kiusaamisen estämiseen jo ennakolta.

Uusi erittäin järkyttävä piirre nuorten keskuudessa on jengiytyminen. Tutkimuksen mukaan yli 80 % jengi nuorista on maahanmuuttajataustaisia. Väkivaltaa kohdistuu yhteen henkilöön ja se toteutetaan porukalla. Mielestäni rikolliset nuoret saavat lähteä, meillä ei ole tarvetta saada maahamme yhtään rikollista lisää, heitä löytyy omasta takaa tarpeeksi. Jengit nuorten keskuudessa tulee lailla kieltää.

Me aikuiset voimme omalla esimerkillämme opettaa yhteistyötä rakentavilla keskusteluilla, eikä riidellä väkivaltaisesti kotona lasten ja nuorten läsnä ollessa, koska me aikuiset olemme monesti malleja lapsillemme. Eri kulttuureissa suhtautuminen perheväkivaltaan on erilaista ja meidän tulee ottaa osana kotouttamiseen tämän maan käytänteet ja lainsäädäntö. Täällä ei ole mahdollista toimia eri lailla, kuin kantaväestö, vaan lakeja on noudatettava.

Vanhempainvapaa on tärkeä aika pienen ihmisen elämän ensiaskeleissa ja siinä tulee säilyttää valinnanvapaus, kumpi vanhempi sen pitää.  

Huumeet:

Mielestäni huumeitten käyttö ja sen rangaistavuuden poistaminen on edelleen tuomittavaa. Olen edelleen sitä mieltä, että rakentamalla huumeiden käyttöhuoneita, ei itse ongelmaa poisteta millään tasolla. Se antaa tavallaan luvan käyttää. Yhä nuorempien huumekuolemat kertovat karua kieltään suurimmissa kaupungeissa. ”Kannabiksesta se alkoi”, sanovat vanhemmat, jotka ovat menettäneet lapsensa huumeille. Eli ne aikuiset, jotka välittävät huumeita tulee saada kiinni ja tähän toimintaa haluan virkavaltaa lisää.

Maaseutu:

Maaseudun arvostus tulee nostaa uudelle tasolle. Koronavuodet ja etätyö mahdollistivat entistä paremmin maaseudulla asumisen. Pohjois-Suomen tulee valmistautua muuttamaan kaavoitus kuvioitaan siten, että maaseutu- ja rantarakentaminen ovat tulevaisuudessa vetovoimatekijöitä. Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakiasunnoksi tulee olla entistä mutkattomampaa. Näillä toimilla tulemme saamaan uusia veronmaksajia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Muuttovoittoisesta paikkakunnasta on Kajaanin Vuolijoki hyvä esimerkki. Kunnallistekniikka ei ole ainoa vaihtoehto maaseudun rakentamisessa, muitakin laillisia vesi- ja viemäröinti ratkaisuja on olemassa.

Nykyisen hallituksemme toimet ovat pilanneet tuhansien veronmaksajien elämän, ajamalla alas lihan-, maidon ym. maaseudun ruokatuotannon, perustelemalla sitä ilmastonmuutoksella.

Lastemme kannalta on tosi tärkeää puhdas, lisäaineeton lähiruoka. Lähiruokasopimus tuottajien kanssa takaisi tuottajille jatkuvaa kannustavaa työtä ja verotuotot jäisivät omalle paikkakunnalle.

Alkutuottajalle on maksettava sellaista hintaa, joka takaa yrittäjän elinvoiman. Itse olisin valmis maksamaan enemmän lähiseudulla tuotetusta elintarvikkeesta.
Maaseudulla tulee turvata hyvät peruspalvelut ja kyläkoulut, koska niiden lakkauttamisesta ei saada toivottua säästöä.

Ihmettelen:
Miksi keskustapuolue äänesti viimeisessä 2022 eduskunnan istunnossa vastaan kaikkiaan 16 eri kohdasta, joissa ehdotettiin parannuksia maaseudulla asuvien ja yrittäjien elämää??

_Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta oman maamme kansalaisista._ (2)

Petopolitiikka:

Maaseudun harrastustoimintaa tarvitaan. Yksi niistä on metsästys. Petopolitiikka on nykyään kieroutunutta, liikaa suojeluun pohjautuvaa. Järkevä kannanhoidollinen metsästys pienentäisi moninkertaisesti petoihin ja niiden tekemiin tuhoihin suunnattuja kuluja. Meidän ei tule sallia uutta päättävää elintä, Luontoliittoa, luonnonsuojelijoita rajoittamaan ja estämään jo myönnettyjä kannanhoidollisia lupia. Metsästyskoiria ja tuotantoeläimiä menee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella turhaan suden suuhun. Koirien Kennel- ja jalostustoiminta, haukkukokeet kärsivät petojen lisääntyvästä määrästä.

Ns. ”susikyydeistä” tulee päästä eroon. Lapsille on hyvää liikuntaa, kun he voivat pelotta kulkea koulumatkat pyörällä tai jalan. Lisäksi nämä kyydit suotta rasittavat kuntien taloutta. Tämä ongelma hoituu järkevällä kannanhoidollisella metsästyksellä. Susi ei ole uhanalainen. Pyrkimys saada Suomen susi omaksi populaatioksi muitten skandinaavisten maitten kanssa, on täyttä valheellista harhaanjohtamista. Suomen susi on jo vuosikymmeniä, jopa satoja vuosia sitten yhteistä ja samaa populaatiota Venäjän susien kanssa. Suden ja ihmisen siedätyshoidolla ei ole saatu sillä haettavaa tulosta. Paikalliselle tasolle on saatava päätökset häirikkösusien luvista. Susi-life kyttääminen ja rajaseutujen ihmisten jatkuva epäily ja kuvaaminen rikkoo jo sellaisenaan yksityissuojaa. Esimerkiksi paikallinen Riistanhoitoyhdistys voisi olla yksi vahva päättävä elin, koska siellä tunnetaan paikallinen susitilanne.

_Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta oman maamme kansalaisista._ (3)

Hyvinvointialue:

Uusi Kainuun hyvinvointialue on aloittanut toimintansa. Vaikka rahoitus siirtyy verotuloistamme valtiolle ja sillä rahalla pitää jatkossa hoitaa kaikki terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä toiminta, tulee meidän muistaa, että hyvinvointialueen kaikki asiakkaat ja potilaat ovat edelleen kaupunkiemme ja kuntiemme asukkaita. Siis meillä on täysin yhteinen verenkierto. Meidän kuntapäättäjien on tarkkaan seurattava ja huolehdittava, että asukkaamme saavat asianmukaista hoitoa, sovitulla tavalla ja sovituissa aika rajoissa. Ikäihmisille ja veteraaneille on taattava kunnioitettava ja inhimillinen vanhuus. Kaikki yhteiskuntaluokat tulee olla hyvinvointialueella tasa-arvoisia. Vastustan ilmaispalveluita paperittomille tai laittomasti maassa oleville. Jokaisella pitää olla henkilöllisyys ja osoite.

Takaisinsoitto palvelun pitää toimia, jos luvataan soittaa tietyssä ajassa, soiton pitää tulla.

Ikäihmisten tulee saada palvelua myös muuten kuin digitaalisesti. Toivottavasti saamme jatkossa entistä kattavampaa palvelua, myös henkilökohtaisena face to face palveluna.

Lähtötilanne on niin Kainuussa, kuin Pohjois-Pohjanmaalla huono. Kainuun Sote ei aikanaan tehnyt kaupungin kanssa sovittuja sopeuttamistoimia, eikä raportoinut niistä kaupungille. Lainan saanti- piikki on tapissa. Tämä on erittäin surullista, koska meillä olisi kiire saada Pelastustoimille terveet, asianmukaiset tilat, jotta työntekijät pystyisivät työskentelemään täydellä teholla.

Mielestäni Hyvinvointialueet ovat palkanneet liikaa, hyvin korkeapalkkaisia johtajia.

Esimerkki!

Vertailuna esim. Sveitsi, jossa on 8,57 miljoonaa asukasta, on viranhaltioita 265 000, Suomessa 5,5 miljoonaa asukasta ja 723 000 viranhaltijaa! Sveitsi pärjää 10 % tuloverolla. Tässä miettimistä!

_Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta oman maamme kansalaisista._ (4)

_Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta oman maamme kansalaisista._ (5)

Ikäihmiset:

Mielestäni ikäihmisille on tarjottava enemmän julkista, yhteisöllistä asumista. Jos vanhus haluaa, hänelle tulisi olla tarjolla edullisella vuokralla oleva vaihtoehto taajamassa. Koska kotipalvelumme kärsii valtavasta henkilöstöpulasta, tulisi heidän työkuormaansa helpottaa juuri vanhusten yhteisöllisellä asumismuodolla. Sama kotihoitaja voisi hoitaa useamman asiakkaan samassa paikassa. Nykyinen kotipalvelu ei tuo ratkaisuja vanhusten siivous- ja ateriapalveluihin. Vanhuksella on oikeus puhtauteen, kuka hoitaa, jos itse ei pysty enää. Turvarannekkeita on olemassa sellaisia, jotka hälyttävät itse, jos ikäihminen esim. kaatuu, ei tarvita napinpainamisia. Tämä toimintamalli on käytössä Tanskassa ja toimii hyvin.
Ikäihmisten harrastustoimintaa ja ennalta ehkäisevää liikuntaa on tuettava erilaisilla palveluseteleillä.
Omaishoitajien saaman korvauksen verotus pitää tarkastella ja muuttaa se minimiin.

Tulevina vuosina vanhusten hoito tulee räjähtämään käsiin, jos ei tehdä nopeita korjaustoimia. Kotipalvelun resurssit eivät riitä edes minimimaaliseen hoitoon. Haluan olla ikäihmisten asialla. Vaalitilaisuuksissani yhä useammat vanhukset kysyvät, miten meille käy, jos hoitoon ei pääse? Kaikilla ei ole läheisiä, jotka auttavat. Näin ei voi jatkua, on häpeä, jos emme huolehdi ikäihmisistämme.

Neuvon kaikkia tekemään edunvalvontavaltuutuksen silloin, kun se juridisesti on vielä mahdollista. Eli olet täydessä ymmärryksessä.

_Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta oman maamme kansalaisista._ (6)

Yrittäjyys:

Perintöverokäytäntöä on muutettava – mahdollisuus yrityksen jatkajalle! Yrittäjäin eläkemaksujärjestelmä tulee olla kannustava.

Ilmastonmuutostoimet eivät saa tulla suomalaisten yritysten maksettaviksi. Suomi on tehnyt enemmän kuin muut. Teollisuuden investoinnit tulee toteuttaa, eikä ilmastonmuutos saa niitä estää. Muussa tapauksessa tuotantolaitokset siirtyvät sinne, missä tuskin luontoa ja ilmastoa otetaan huomioon. Se on sitä vihreää siirtymää. Tämäntyyppisellä toiminnalla ei ole minkäänlaista järjellistä perustetta. Turpeen verotuspäätös on ollut suuri virhe! Turveyrittäjä kertoi, että on ostanut miljoonainvestoinneilla kaluston, ottanut lainaa siihen, vakuutena on yrittäjäperheen uudehko omakotitalo. Nyt loppuu työ, leipä ja lähtee katto pään päältä. Hallitus tarjoaa romutuspalkkiota. Sanon suoraan, että tämä on vihervasemmisto hallituksemme liian nopealla aikataululla aikaansaamaa yrityselämän tuhoamista. Kepu on toiminut mukana tässä hallituksessa. Nyt turveyrittäjiä pyydetään nostamaan turvetta niin paljon kuin suinkin ehtivät, ensi kesän aikana. Mitään takuuta tulevasta ei anneta. Koska Venäjän hyökkäyssodan pituutta ei tiedetä, pitäisi huoltovarmuusenergiaamme olla varastossa viideksi vuodeksi.

Samoin jo syksyllä tulleet ja tulevat polttoaineveronkorotukset iskeytyy meille Kainuuseen ja
Pohjanmaalle rajuimmin. Puhutaan kuin satukirjan kertomaa, yksityisautoilun korvaamista julkisella liikenteellä, jota ei joka perukkaan tule.

_Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta oman maamme kansalaisista._ (7)

 

Maahanmuutto – autetaan heitä, jotka ovat todellisessa hädässä!

Maahanmuutto on viimeisen vuoden aikana muuttunut huomattavasti. Meillä on monissa kunnissa Kotouttamisohjelma, jonka kyseiset kunnat päätöksenteossaan hyväksyvät. On tietty määrä kiintiöpakolaisia ollut esim. Kajaanissa jo vuosia, koska meillä on oma Vastaanottokeskus. Määrää on välillä nostettu, koska esim. Suomussalmi on halunnut osan. Nyt maahanmuutto ja vastaanottokeskukset tulevat jatkossa Suomessa, Suomen Kotokunta Oy:n hallinnoimiksi. Kajaanissa mahdollisesti mietitään omana toimintana. Kotokunta Oy on perustanut uusia Vokkeja ympäri Suomea juuri ukrainalaisten jatkuvan tulon vuoksi. Tällä hetkellä ukrainalaisten vastaanottaminen ja heidän koulutuksensa ja kotouttaminen on tärkein ja akuutein asia. Koska meillä on valtava työvoimapula, on hyvä, että kartoitetaan tulijoitten koulutus ja ammattitaito, jotta otetaan jo täällä olevat huomioon, ennen kuin haalitaan maailmalta sitä työperäistä tekijää. Pienellä lisäkoulutuksella ja Suomen kielen oppimisella, pääsisivät jo nyt hyvin työhön motivoituneet, sodan keskeltä tulleet aikuiset töihin ja lapset peruskoulutuksen pariin.

Rikollisia maahanmuuttajia pitää palauttaa kotimaahansa. Kotimaassaan lomailevat voisivat palata rakentamaan omaa maataan, koska siellä ei ole enää vaarallista, jos siellä voi lomailla.

_Mielestäni ensisijaisesti on pidettävä huolta oman maamme kansalaisista._

Saavutettavuus:

Kainuun lentoliikenne on välttämätöntä koko maakunnan kannalta. Meillä on matkailun osuus kasvussa ja nopea siirtyminen paikasta toiseen tulee olla sujuvaa. Kaivos- ja muu yritystoiminta kaipaa kipeästi lentoyhteyksiä. Kulttuurialan tapahtumat kärsivät myös huomattavasti lentoliikenteen supistumisesta. Toisena suurena haasteena on ollut Itärata-hanke Porvoon kautta. Junamatka Helsinkiin lyhenisi ajallisesti. Näitten edunvalvottavien hankkeitten vuoksi tarvitaan mahdollisimman monta kainuulaista kansanedustajaa, jotta pohjoisen ääni tulisi kuuluviin Helsingissä.
5-tien nostaminen takaisin runkoverkoksi, aina Lappiin saakka pitää hoitaa pikimmiten. Viitostiellä ei pidä ottaa laskuihin ajoneuvojen määrää, vaan tonnimäärä on tärkeämpi tieto, kun raskaita puutavarakuormia kuljetetaan. Tietoliikenneyhteyksien saaminen kattavaksi, on tulevaisuutta.

Energiapolitiikka:

Energian korkeita hintoja selitellään, milloin koronalla, milloin Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan. Kuitenkin sähköyhtiöt takovat valtavaa tulosta. Mielestäni oman maamme hallituksen tekemät energiapoliittiset ratkaisut ovat suistaneet energiapolitiikkamme ja huoltovarmuutemme todella heikolle jäälle. Jos meillä ei ole noin viiden vuoden huoltovarmuusenergiaa varastossa, meidän ei tule missään tapauksessa tuomita mitään huoltovarmuusenergiaa fossiilisena ja varsinkaan romuttaa toimivia koneita. Varsinkaan nyt, kun naapurimme on vahvasti hyökkäyssodassa mukana ja on hyvin epävakaa naapuri kaikin puolin.

Turpeesta ei saa puhua, vaikka tällä hetkellä esim. Kajaanin Voima ja monet muut lämpölaitokset käyttävät 40–50 % turvetta tänä vuonna ja ensi vuonna vielä hieman enemmän. Tämä hallituksen toiminta on todella järjetöntä.

Mielestäni seuraavan hallituksen pitää linjata esim. turpeen tuotanto välttämättömänä
huoltovarmuusenergiana ainakin niin pitkäksi aikaa, kun sota Euroopassa jatkuu. Joskus ajattelen, vieläkö vihervasemmisto huutaa siinäkin tilanteessa ilmastohätää, jos pommikoneet taivaallamme lentää?
Valtion tulee tukea myös aurinkoenergiaa vaihtoehtoisena energiamuotona. Se tasaa kummasti sähkölaskua, koska kesäaikaan ylimääräisen sähkön voi myydä sähköyhtiöille.
Tuulipuistojen osalta, on otettava huomioon paikalliset asukkaat ja mökkiläiset.
Heitä on kuultava. Melu- ja muut mittaukset, tulee aina tehdä. Samoin, se sähkö, joka tuotetaan Kainuussa, siitä pitää osa jäädä meille.
Meidän matkailuyrityksemme, jotka toimivat Oulujärven alueella, on otettava huomioon tuulipuistoja rakennettaessa. Turistit eivät etsi Kainuusta tuulimyllyjä, vaan kaunista luontoa ja hiljaisuutta. Tuulipuistot aiheuttavat tuntuvaa luonto-, ja metsäkatoa. Niiden jälkihoitoon ja purkuun on ehdottomasti vaadittava vakuusrahasto.

Maanomistajille tulee saada tuntuvasti enemmän korvauksia kaikesta puistojen aiheuttamista haitoista.

Kotimaisen polttopuun keräämiseen pitää jokaisen aktivoitua, kellä siihen on mahdollisuus ja tarve.

Talous:

Koko valtakunnan velkaantuneisuus on erittäin huolestuttavaa. Seuraavilla eduskunnilla tulee olemaan suuria haasteita. Tätä ei korjata yhdellä kaudella. Kunnat, kaupungit ja hyvinvointialueet kamppailevat pääsääntöisesti alijäämien kanssa, muutamia lukuun ottamatta. 9 miljardin rahoitusvaje ei pienillä toimilla parane. On hyvin outoa, että nykyinen
hallituksemme on jakanut velkarahaa muualle surutta ja nyt vain heittelee seuraavalle kaudelle ohjeita, kuinka niitä tulevan hallituksen tulee korjata. Meidän julkiset menomme ovat noin 55.5 % omasta bruttokansantuotteestamme, se on maapallon yksi korkeimmista. Tarvitsemme toimia, joilla saamme taloutemme tasapainoon. Suuri virkamiesten määrä muihin maihin verrattuna tulee tarkastella. Työn organisointi pitää alkaa kaikilla tasoilla. Kaikilla, jopa kotitalouksilla tulee olla mahdollisuus säästää.

On aloitettava kaikki tutkimukset ja toimet estämään kansainvälisten sijoittajien metsätulojen veronkierrot Suomessa. Jos metsärahasto on Suomessa verovapaa ja rahastolla on sellaisia osuudenomistajia ulkomailta, jotka eivät ole verovelvollisia Suomessa, jäävät verotulot saamatta. Tähän toimintaan tulee kiinnittää huomiota ja jopa lainsäädännöllä estää se.  Esimerkkinä; käytetään lainajärjestelyjä, joiden avulla siirretään ulkomaille metsäomaisuudesta saatuja tuottoja, joista saadaan verovähennystä maksetuista koroista.

Valtionhallinnon säästöjä saadaan esimerkiksi yhdistelemällä Avin ja Elyn palveluja.

On lopuksi todettava, että jatkuva alijäämä on laiton tila ja esimerkiksi tulevat valtiovarainministerit tulisi määrätä taloushallinnon opintoihin, ennen kuin koskevat millään tavalla valtion rahasalkkuun!