Kannanottoja

Maaseutu – kuka siellä määrää?

Päiväkahvit heinäseipään juurella kesäisenä päivänä lapsuuskodin pellolla muistuu mieleen, kun miettii maaseutua.

Pienet maa- ja metsätilat toimivat elinvoimaisina ennen. Maatila tarjosi työtä vanhemmille ja myös tilan nuorille kesäisin. Talven opiskelutkin maksettiin siitä maitotilistä. Joku nuorista jatkoi kotitilan pitoa.

Nyt on aika toinen. Tuli EU, piti seurata ja raportoida, tuli tarkastukset tiloille. Moni viljelijä koki tämä turhaksi byrokratiaksi ja laittoi pillit pussiin. Tilojen piti olla entistä suurempia, siten sai EU tukea.

Nyt Euroopan vaikutusvaltaisin komissaari Franz Timmermans kuuntelee vihreän siirtymän varjolla ainoastaan ja vain ympäristöjärjestöjä ja sen myötä tulee maa- ja metsätaloudelle uusia direktiivejä ja säädöksiä, rajoituksia.

Ensin piti tilat saada suuriksi ja nyt kotieläintilat ovat joutumassa teollisuuspäästödirektiivin piiriin. Yli 150 eläinyksikön tiloja käsiteltäisiin teollisuuslaitoksina. Se tietäisi lisää raportointeja, entistä tiukempia sitoutumisia päästötavoitteisiin ja tietysti lisää kuluja. Luken tutkimuksen mukaan suomalainen maito ja liha ovat huippuluokkaa, nurmirehut pitävät siitä huolen.

Keskiverto suomalainen haluaa syödä monipuolisesti ja puhtaasti tuotettuja elintarvikkeita. Suomen puhdas luonto antaa niin hyvän kasvuympäristön kaikille elintarvikkeille, että niistä voidaan tehdä vaikka menestyviä vientituotteita. Lähiruoalle tulee olla tilausta. Hankintalakiin toivon joustoja, jotta paikalliset maaseudun tuotteet otetaan huomioon. Halvin ei välttämättä ole paras.

Maaseutua on yritetty lytätä tämän hallituskauden aikana monella tavalla. Lihantuotantoa on pyritty rajoittamaan, lehmät ovat jo piereskelleet niin paljon, ettei ilmastotavoitteeseen päästä. Olen sitä mieltä, että jokainen voi syödä sitä, mikä parhaalta maistuu. Terveydellisistä syistä ymmärrän rajoitukset, mutta ilmaston muutos ei saa lihantuottajan leipää kaventaa, eikä ruokalajeja määrätä.

Elämme hiilikaupan aikaa. Mitä syömme, jos maata ei enää voi viljellä, metsää ei hakata, vaan pyritään lisäämään valtion hiilitaseeseen hiilensidonnan hyötyjä? Ennen syötiin hiilitabletteja, kun vatsa oli sekaisin! Minusta alkaa tuntua, että maailma on pian niin sekaisin, että maanomistajat eivät voi tehdä omilla maillaan mitään, ilman lupaa. Annetaan maaseudun elää ja otetaan kuntiin maaseudulle tulijat ja rannoille rakentajat – Pelastetaan Suomi!

Eila Aavakare, PS Kaupunginvaltuuston pj.

Puhutaan edelleen metsästä!

Minulla oli kunnia edustaa Oulun vaalipiirin perussuomalaisia kansanedustajaehdokkaita 6.2.2023 ”Puhutaan metsästä” vaalipaneelissa. Paljon sanottiin, mutta paljon jäi sanomatta.

Metsät ovat kansallisaarteitamme. Metsästä on kautta aikain haettu polttopuuta lämmittämiseen ja rakennusmateriaalia oman kodin rakentamiseen. Puuta on myyty ja siitä on saatu tuloja, joilla perhe on elänyt. Suomalaiset ovat osanneet  hoitaa metsänsä. Jos yksi puu kaadetaan, istutetaan kolme tilalle. Istutuksesta olen itsekin saanut teini-ikäisenä ensimmäisen tilipussini. Metsä kasvaa edelleen enemmän, kuin sitä hakataan. Jalostetulla puulla on vientiä ja sillä Suomi nostaa kilpailukykyään. EU on luonut biodiversiteettistrategian ja soiden ennallistamisen, joissa on kunnianhimoiset tavoitteet vuosilukuineen, prosentteineen. Näitten

toimien vaikutusten arviointi talouteemme ja työllisyyteemme on täysin kesken. Tutkimus vie aikaa. Suomalaisten meppien yhtenäinen linja metsäasioissa on hajallaan kuin varpusparvi. Ketkä olivat edellisellä kaudella meppeinä hyväksymässä biodiversiteetti strategiaa? On huomioitava, että ojittamattomat
suot kerryttävät hiiltä turpeeseen, eli niiden maaperä on hiilinielu. Näistä soista, johon ihminen ei ole koskenut, ei raportoida lainkaan.

Esimerkkinä EU:n liian hätäisistä toimista on uusi pakkausmateriaalien käyttösuositukset. Ensin piti päästä muovista eroon. Suomalaiset alkoivat etsiä puusta korvaavia materiaaleja; kartongista elintarvikepakkauksia, kangasta, puisia kosmetiikka rasioita, silmälasien kehyksiä ym. Tuotantoon investoitiin. Nyt komissio on julkaissut uuden pakkausjätettä koskevan asetuksen; komissio kieltää uusiutuvasta ja kierrätettävästä puusta valmistettavien paperin ja pahvin käytön vuoteen 2030 mennessä. Halutaan tilalle muovi, jota voi kierrättää, kun nuo pahviset aiheuttaa metsäkatoa! Näistäkin on pimitetty laskelmat, mihin tämä perustuu.

Olen vahvasti sitä mieltä, että ne Euroopan maat, jotka ovat jo omat metsänsä tuhonneet, alkavat nyt ennallistaa maitaan siten, että ne metsitetään takaisin alkuperäiseen tilaansa. Sen jälkeen he voivat pyytää Suomen asiantuntijoilta neuvoja, kuinka metsät saadaan säilymään. Monen yksityisen metsänomistajan
metsätulo on sama, kuin palkansaajan tilipussi. Vaadin yksityismetsien osalta täysin vapaaehtoisuutta, niin suojelussa kuin ennallistamisessa, ellei kohde ole kansallisesti arvokas. Näillä vaatimuksillani puolustan suomalaisten omaa päätäntävaltaa, jottei EU:n määräyksestä tehdä mitään peruuttamatonta.

Eila Aavakare, Ps, Kajaani
Varakansanedustaja
Kansanedustajaehdokas, Oulun vaalipiiri
Kainuun Metsä- ja riistaneuvoston jäsen

Susiko tärkein luomakunnassa?

Ihmettelen suuresti EU:n ja Suomen harjoittamaa susipolitiikkaa. Sudesta on tullut palvottu, ihailtu, jopa pyhä eläin. Liekö pian jo rasismia puhua siitä jotain kielteistä Jokainen liikenteessä kuollut susi viedään Eviraan tutkittavaksi, onko tämä tarpeen ja mitä se maksaa?

Sudet ovat levinneet Rannikko-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan läntisille alueille, jostain kumman syystä. En sulje pois siirtoistutuksia, koska ahmojen siirtoistutukset ovat jo myönnetty tosiasiaksi. Maaseudun tulevaisuuden mukaan Rannikko-Pohjanmaan sudet jäävät ilman pantoja, koska metsästäjät ja metsästysseurat eivät ole olleet Luken kanssa samaa mieltä toiminnan tarpeellisuudesta.

Olen seurannut monta vuotta esim. Seppo Ronkaisen, entisen tutun rengaskauppiaan, nyttemmin itseään susitutkijaksi nimittävän, miehen toimintaa. Jos joku harrastaa vuosikymmeniä tutkimusta, luulisi siitä jo väitöskirjan syntyvän, mutta ei ole tästä kyse! Tutkimustuloksia ei ole olemassa. Hiisijärvellä olin Kainuussa järjestämässä susi-iltaa, jossa Seppo Ronkaisen suurin ongelma oli, mistä saadaan tarpeeksi kestävät paristot susien pantoihin.

Tässä susien pannoituksessa on kyse suden suojelusta, ainoastaan siitä. Annetaan EU:lle harhaanjohtavaa tietoa, jotta susi olisi erittäin uhanalainen. Se ei pidä paikkaansa. Sudet ovat lisääntyneet edellisenä vuonna noin 40%, joka on Ronkaisen oma tieto julkisuuteen. Nyt susien todellinen lukumäärä on 300-400 yksilön välillä. Venäjän rajan tuntumassa susia on runsaasti, koska Lietmajärvellä oli pienestä kylästä jo juhannukseen mennessä 2018, ammuttu 15 sutta. Silti kylällä oli susihavaintoja.

Koira-susi tehtailu tuo oman haasteensa. Meillä ei ole olemassa mitään puhdasta Suomen sutta, vaan meidän sudet ovat osa Venäjän populaatiota, seassa lisäksi rajan pinnassa irti laskettuja koirasusia. Yhden suden pannoittaminen maksaa noin 10 000 euroa. Tähän on budjettiriihessä syyskuussa 2018 myönnetty lisämääräraha, 300 000€. Raha käytetään uusien henkilöiden palkkaamiseen kentälle ja raha kohdennetaan Länsi-Rannikon susien pannoitukseen.

Ministeri Lepän kunnianhimoinen tavoite on pannoittaa jokaisesta Länsirannikon laumasta yksi susi. Mielestäni pitäisi ennemmin lisätä kannanhoidollista metsästystä, jotta maaseudun tärkeä harrastus, metsästys ja siihen littyvä metsästyskoirien jalostus- ja kasvatustoiminta voisi jatkua toivotulla tavalla. Miksi maaseudun tuotantoeläimet jäävät toisarvoisiksi susisuojelun keskellä? Kertokaa minulle, mitä hyötyä tästä loisia levittävästä eläimestä on. Muutama lauma metsäisimmillä alueilla riittää. Miksi kaupunkiin eksynyt susi on vihattu ja pääsee hengestään alta aikayksikön?

Nyt jo kerätään DNA talteen susilta. Tämä on peitetoimintaa lisäsuojelulle. Me emme tarvitse tämäntyyppistä rahantuhlausta! Nämä toimenpiteet ovat täysin ristiriidassa lisääntyvien petovahinkojen estämiseksi. Avoin kysymys Lukelle, kuinka monta kymmentä miljoonaa susien suojeluun, pannoitukseen ja petokorvauksiin menee vuositasolla? Olisi paljon järkevämpää kerätä DNA:t talteen jokaiselta maassamme oleskevalta henkilöltä. Rikosten selvittäminen olisi paljon helpompaa ja silloin voisimme olla varmoja, ketä maassamme asuu. Jos tämä ei ole perustuslain mukaan mahdollista, tulee lakia muuttaa siten, että toiminta on laillista. Mikään laki ei ole kiveen hakattu.

VASTUU?

Olen tottunut siihen hyvin pienestä saakka, mitä teen, mitä sanon, kannan VASTUUN. Mihin on kadonnut Euroopasta ja Suomesta, koko maailmasta, VASTUU? EU on avannut rajat kaikille tulijoille. Tulijat ovat hävittäneet paperinsa, lähteneet pakoon sotaa. Suurin osa miehiä, joiden kuuluisi ottaa VASTUU omasta maastaan. He eivät kanna VASTUUTA omista läheisistään, lapsistaan, vaimoistaan, vanhuksistaan. Nämä miehet vaeltavat vastoin Schengen sopimusta monen maan läpi, hakevat turvapaikkaa Suomesta. Kukaan ei tiedä, keitä he ovat, mikä on heidän taustansa.

Nyt Suomen hallitus on paaponut kaikkia, myös rikollisia, antamalla heille vuosikausia kestävän ylöspidon, mahdollisuuden valittaa useamman kerran kielteisestä turvapaikkapäätöksestä. Nyt tulijoissa on yllättäen rikollisia, jotka ovat lisänneet valtavasti seksuaalista rikollisuutta, joka kohdistuu jopa alaikäisiin tyttöihin. Puukotuksia, varkauksia, joukkotappeluita, joukkoraiskauksia… Nyt kaiken kukkuraksi jouluyönä tehty pikkulapsen epäilty murha!

Kuka on VASTUUSSA? Miksi näitä asioita salataan? Miksi näistä asioista ei puhuta? Kuka on VASTUUSSA lasten asiallisesta varoittamisesta, jotta ennaltaehkäistäisiin em. tekoja? Miksi esimerkiksi Oulun valtuusto ei järjestä vanhemmille, opettajille asianmukaista tilaisuutta, jossa kaikki tahot yhdessä pohtisivat tätä laajenevaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja niitä toimia, joilla autetaan hyväksikäytön uhreja, perheitä eheytymään hyväksikäytöstä. Miksi kukaan ei halua ottaa VASTUUTA?

Puhutaan Arabiarannan murhasta. Puhutaan tekijän olevan espoolainen. Todellisuudessa tämä vuosia Suomessa asunut ulkomaalaistaustainen taparikollinen on aiheuttanut niin monelle tuskaa tähän mennessä, että hänen paikkansa ei ole Suomessa, vaan rangaistuksen jälkeen palautus omaan maahan takaisin. Tästä kaikesta on kannettava se VASTUU.

Nyt haluan sanoa, kuka on VASTUULLINEN. Se on Suomen hallitus! Hallituksella ja sen VASTUUMINISTEREILLÄ tulee olla taakka kannettavanaan.

Olen kysynyt monelta taholta, mikä on näiden sotilaskarkureitten rooli, jos Suomi joutuu sotaan? He eivät taatusti puolusta isämaatamme, heillä ei ole VASTUUTA!

Suomalainen sotilas taisteli suomen itsenäisyyden puolesta, he kantoivat VASTUUNSA. Tiedän myös sen, että ne harvat sotilaslarkurit, jotka jättivät taistelut Suomen sodassa ja karkasivat, tiesivät kohtalonsa. Eikä se ole yhtään sen vähäisempi, kuin mikä odottaisi näitä miehiä heidän palatessa sodan aikana kotimaahansa. Siis kannattaa kantaa VASTUU!

Tänään tuli tutkimustietoa siitä, että kuinka paljon suomalainen maksaa veroa ja kuinka paljon hän saa vastaavasti hyötyä yhteiskunnalta. Miksi ei kerrota samalla, kuinka paljon ulkomaalaistaustainen pitkäaikaistyötön on maksanut meille veroa ja kuinka paljon hän saa hyötyä yhteiskunnalta? Pohjois-Pohjanmaalla on jo nyt yli 250 maahamuuttajataustaista pitkäaikaistyötöntä. Niistä kunnat ja kaupungit maksavat KELA:lle sakkomaksua!

Meillä on onneksi niitä maahanmuuttajia, jotka ymmärtävät, että itse on perheensä elätettävä, työtä on tehtävä, siis kannettava VASTUUNSA!

Miksi EU toimii kuin sokea kana? Ei mitään ratkaisumallia maahanmuuton ongelmiin, salailu ja syyttely rasismilla ei ainakaan paranna nykyistä tilannetta. Eurooppa herää todellisuuteen! Schengen sopimus on olemassa. Onko tuleva eduskunta ja hallitus viisaampi nykyistä vai entistä VASTUUTTOMAMPI?

Pysy rinnalla, kannan vastuuni!

Pidetään huolta – lapset ensin!

Vietimme 20.11. lasten oikeuksien päivää. Se on meille tärkeä muistutus siitä, että pieni lapsi tarvitsee suojaa ennen syntymäänsä ja sen jälkeen. Olen aina pitänyt ajatuksesta, että syömme puhdasta lähiruokaa. Odottava äiti, sinun pitää antaa sisälläsi kasvavalle pienelle elämälle paras mahdollinen alku.

Käytin kesälomani viikoista kaksi tutkimalla, mitä säilöntäaineita käytetään kaupoissamme myydyissä elintarvikkeissa. Elintarvikkeiden lisäaineita tutkitaan. Tavoitteena on pitkä säilytysaika tuotteelle. Vähemmälle jää se, mitä nämä säilöntä- ja lisäaineet saavat aikaan omassa kehossamme, saati sitten lapsen tai syntymättömän lapsen herkälle kehittymiselle. Lisäaineita käytetään jatkuvasti ja niiden päivittäinen käyttö tuo omat riskinsä, koska ne ovat kemikaaleja, jotka eivät välttämättä hajoa elimistössämme, tai ainakin hyvin hitaasti poistuvat. Ne voivat siirtyä jopa seuraavalle sukupolvelle! Haittavaikutukset voivat olla vakavia ja ne on otettava tosissaan. Lisäaineet voivat vaikuttaa hermostoon, jopa lapsettomuuteen.

Olen käynyt kolmen lapsenlapseni kanssa, erikseen jokaisen, kaupassa karkkiostoksilla, keksihyllyillä. Pienimmällä, kolmevuotiaalla on tämä tutkimusmatka vielä edessä. Tutkimme kaikessa rauhassa karkkipussien takaa, mitä E250, E450 ym. merkkejä siellä on painettu. Joskus näitä E-merkintöjä on pitkälti toistakymmentä. Opetan lapsille, mitä enemmän näitä merkintöjä on sitä epäterveellisempää tuote on. Matkasin googlen polkuja pitkin esim. E450, löysin sieltä lopulta merkinnän, että se on syöpää aiheuttava aine. Lapsille oli määrätty maksimimäärä/pv. Lapsi nauttii monenlaista einestä päivän mittaan ja näin määrä moninkertaistuu päivää kohti. Sitten me ihmettelemme, mistä johtuvat lasten lisääntyvät syöpäsairaudet. Tanskassa ja Ruotsissa varoitetaan näistä kemikaaleista neuvoloissa ja kouluissa. Miksei meillä?

Olen erittäin huolestunut lasten kohdalla somen käytöstä. Tutkimuksen mukaan yhä useampi lapsi on epävakaa. On nukkumishäiriöitä, levottomuutta, joita lisäävät rajut väkivaltapelit tietokoneella. Lapsi ihmettelee, miksei voi olla tyttö tai poika? Tämä aiheuttaa herkälle lapselle epävarmuutta. Vanhempien vastuulle jää, mitä sieltä somesta etsitään. Vanhempien työttömyys, riidat lisäävät epävarmuutta. Uutena ilmiönä on tullut varakkaitten perheitten uraputkikuviot, jotka johtavat yhä enemmän huostaanottoihin.

Olen myös huolestunut lisääntyvästä seksuaalirikosten määrästä. Insestin määrät ovat kasvussa ja kohdistuvat entistä pienempiin, jopa vauvaikäisiin lapsiin. Olen aikanaan auttanut nuorta teiniä, joka tuli kysymään minulta, miten hän pääsee kotoa pois. Aina kun isä tuli kotiin Alkon kautta, hän tiesi, mitä se merkitsi. Yhdessä hoidimme asiat ja turvallisen kodin nuorelle. Tunsin suurta iloa siitä, että tämä tuttu nuori kääntyi puoleeni. Olemme ystäviä edelleen.

Seksuaalinen häirintä on saanut uusia ilmiöitä, joita ei ennen ole ollut Suomessa. Puhumme vihapuheesta, miksi ei puhuta vihateoista? Tarkoitan näillä naisiin ja jopa 10-vuotiaisiin tyttöihin kohdistuvaa törkeää seksuaalista lähentelyä, raiskaamista ja kaikkein törkeintä, joukkoraiskauksia. ”Lapsi ei vastustellut.” Lapsi ei ole vastuussa! Nämä ovat ilmentymiä, mihin meidän on puututtava, meidän on pidettävä silmät auki ja korvat kuulolla. Aina pitää ilmoittaa, jos hiemankin epäilee lähipiirissä näitä käytöksen tunnusmerkkejä. Ei auta, että puhumme yksittäistapauksista.

Olen sitä mieltä, että jokainen elämä on arvokas, ainutkertainen, kenenkään ei tule joutua aikuisen törkeän hyväksikäytön kohteeksi. Vaikka suomalaisten kotona on väkivaltaa, on todettava, että joukkoraiskaus ei ole kuulunut yhteiskuntaamme, se on tullut eri kulttuureista tänne muuttaneiden mukana ja kaikki lapset ja naiset tulee suojata tältä. On mietittävä ennaltaehkäisyä, rangaistusten koventamista ja palauttamista. Tänne voi tulla tekemään työtä, elättämään itsensä, maksamaan veronsa, silloin maahanmuuttaja integroituu parhaiten. Pidetään huolta heikommista, lapsista, naisista, odottavista äideistä!