Uudenvuodenpuhe

ARVOISAT Kajaanilaiset, hyvät kuulijat!

On hienoa, että olette lähteneet näin suurella joukolla kauniiseen talviseen
luontoon, upeaan kotikaupunkiimme.
Pian vuosi 2022 jää taaksemme. Se on meidän kaikkien mieleen jäävä vuosi!
Maailma muuttui 24. helmikuuta täysin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tavalla,
joka ei jätä ketään täysin kylmäksi.
Erityisesti itseäni on puhutellut sodan jaloissa kipuilevien lasten ja vanhempien
kohtalot. Moni lapsi on kadottanut vanhempansa ja päinvastoin. Noin 200 000 lasta
on kadonnut sodan aikana. Venäläiset ovat ilmoittaneet, että heidät on siirretty
Venäjälle uusiin perheisiin adoptoitaviksi. Tapaavatko he enää koskaan biologisia
vanhempiaan, sitä ei kukaan tiedä.
Olemme joutuneet miettimään myös oman maamme, Suomen turvallisuutta
uudesta näkövinkkelistä. Puolustusvoimiemme johto on tiedostanut kaikki uhkat,
koska häikäilemätön hyökkääjä on maamme rajanaapuri. Pelko on käväissyt niin
lasten, kuin meidän aikuistenkin mielessä. Huolimatta Nato-keskusteluista, meidän
tulee pitää omat puolustusvoimat huippu kunnossa ja valmiudessa. Voimme olla
ylpeitä Kainuun Prikaatin ja muiden suomalaisten varuskuntien koulutuksesta ja
erinomaisesta osaamisesta, joka on saanut kiitosta jopa kansainvälisiltä tahoilta.

Arvoisat kuulijat!
Sodan varjo auttaa meitä huomaamaan ja ymmärtämään, kuinka paljon meillä on
hyvää ja toimivaa ympärillämme ja erityisesti kotikaupungissamme Kajaanissa.
Meillä on työtä, terveydenhuolto, sairaala, liikuntapaikkoja ym.
Meillä on kaunis luonto, neljä vuodenaikaa, jopa hiljaisuutta.
Meillä on toimiva, palkittu varhaiskasvatus, koulut, ammattinsa osaavat opettajat.
Täällä on hyvät mahdollisuudet jatko-opinnoille.
Kajaanin Ammattikorkeakoulu takaa tulevaisuuttamme monella tasolla. Opetus on
korkeatasoista, käytännönläheistä. Sillä on hyvät yhteydet myös yritysmaailmaan.

Sivistystoimialan ripeästä toiminnasta on hyvä osoitus ukrainalainen koulu, joka
aloitti toimintansa pian ensimmäisten äitien ja lasten saavuttua.
Samoin lasten äideille on kieliopetus käynnissä. Meillä tarvitaan työvoimaa hyvin
monille aloille ja nyt on meidän vuoro auttaa näitä henkilöitä oppimaan kieli ja
kotoutumaan. Heissä on paljon koulutettuja, erialan ammattilaisia, jotka pienellä
lisäkoulutuksella ovat hyvin motivoituneita astumaan työelämään.
Alkava vuosi 2023 on meille kaikille monella tavalla uusi
Uudet hyvinvointialueet aloittavat ja verotuloistamme huomattava osa menee
valtion kautta hyvinvointialueille. Uusi hyvinvointijohtajamme Jukka Linberg sanoi
aluevaltuuston kokouksessa, että sote ja kunnat ovat tavallaan avioerotilanteessa!
Seuraavassa puheenvuorossani totesin, silloin se yhteistyö vasta alkaa. Meillä on
yhteiset lapset, kuntiemme asukkaat, heistä on meidän yhdessä kannettava vastuu.
Jos on tapaaminen sovittu, eli lääkäriaika, siitä tulee pitää kiinni. Eli vaikka
hyvinvointialue huolehtii kuntalaisten pelastus- ja terveyspalveluista, meidän tulee
muistaa, että asukkaamme ovat edelleen kuntien ja kaupunkien asukkaita ja meidän
päätöksentekijöiden on yhdessä huolehdittava ja seurattava, että jokainen
kansalainen saa tarvittavat palvelut ja hoidot, ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Kiireellisissä tapauksissa on ymmärrettävää ajan siirtäminen.

Hyvät kuulijat!

Kajaanilaisena ja kainuulaisena päättäjänä on ollut todella suuri ilo lukea

viimeisempiä kasvulukuja Kainuulaisessa elinkeinoelämässä. ICT- ja elektroniikka-
alan 71 %:n vahva nousu puolivuotiskaudella lupaa hyvää verotuloihimme koko

alueelle. Pian Kainuu pystyy auttamaan myös maailman laajuista komponenttipulaa.
Biotalous ja Kaivannaisala on nostanut liikevaihtoaan eniten.
Olen huolissani Metsäalan notkahduksesta, joka pitkälti saattaa johtua alan

kustannusten nousuista. Energian hinta on selvästi häiriötekijä metsäalan kuljetus-
ja tuotantoyrityksille.

Elämme historiamme suurta energiakriisiä. Tuontihakkeet, turpeet, kaasut ym. ovat
poissa. Olkiluoto 3 vaikuttaa olevan maanantaipäivän tekele. Tämän talven aikana

on vielä useita käyttö- ja testauskatkoksia. Täydellä teholla toimiessaan se tuottaisi
noin 15% koko Suomen sähkötarpeesta.
LNG- terminaalilaiva tulee tuomaan apua teollisuuden tarpeisiin. Mutta millä
lämpiää omakotitalo, rivitalot, saunat?
Nyt tarvitaan kotimaista puuta, aktiivisuutta puun keräämiseen. Onneksi
kotitaloudet ovat aktivoineet tulipesät käyttöön.
Ihmettelen suuresti, että onko turve kirosana, vaiko julkinen salaisuus? Miksi asiasta
ei saa puhua, siitä mumistaan, kun kysyy asiasta? Kuitenkin meidän huoltovarmuus
pakottaa nostamaan sitä. Kavo, Kajaanin Voima, eli oma lämpölaitoksemme käyttää
sitä nyt 40% ja ensivuonna tarve on 50%! Olen ollut yhteydessä monen
turveyrittäjän kanssa ja on kovin ihmeellistä, että osa turveyrittäjistä on käskystä
romuttanut koneensa ja nyt heitä on pyydetty nostamaan tulevana kesänä niin
paljon turvetta, kuin suinkin ehtivät. He ovat todenneet, että pitääkö heidän olla
kuin sätkynukke, kun narusta vedetään, pitää toimia, mutta mitään takuita ei
anneta, kuinka kauan yritystoiminta voi jatkua. Yrittäjä ei saa myöskään tuloja,
ennen kuin nostettu turve on myyty. Puhun tästä avoimesti, koska meillä tulisi olla
noin viiden vuoden tarve ”kaiken varalta” huoltovarmuusenergiana. Yrittäjälle on
annettava varmuus tulevasta. Kun saamme korvaavaa, uusiutuvaa bioenergiaa,
luovutaan sitten.
En malta olla lisäämättä aurinkoenergian mahdollisuutta energian tuotannossa.
Vaikka energian tuotanto ei ole talvikuukausina mahdollista, sen tasaava vaikutus
on huomattava vuositasolla, koska kesäkuukausina ylimääräisen sähkön voi myydä
sähköyhtiölle.
Se, että nykyisen hallituksemme jäsenet vuorollaan korostavat, että korkeille
energiakuluille on mahdollista hakea tukea tai pistellä sisälle sosiaalitoimistoon ja
pyytää sieltä apua. Nämä ovat toimia, jotka jonkun pitää joka tapauksessa maksaa.
Loppupelissä ne ovat pois veronmaksajilta. Jatkossa järjestelmämme tulee rakentaa
ja organisoida siten, että kansalaiset tulevat toimeen hankkimillaan tuloilla ja jopa
voivat säästää osan tuloistaan.
Se, että yhteiskuntamme velkaantuu kaikilla tasoilla, ei ole kestävää talouden
hoitoa. Kotitaloudet, kunnat, hyvinvointialueet ja valtio ovat kaikki velkakierteessä,
se ei tiedä hyvää tulevaisuudessa. Uusi säästävä, taloudellisesti vastuullinen
yhteiskunta tulee olla tulevaisuuden Suomi, jossa elämme.

Ostetaan suomalaisia ja erityisesti Kainuussa tuotettuja tuotteita. Arvostetaan
maaseutua ja sen elinkeinoja. Kannustetaan kainuulaisia tuottamaan terveellistä
lähiruokaa, ilman säilöntäaineita, jotta lapsemme pysyvät terveinä. Maaseudulla
kasvaa kaikki!
Näillä sanoilla toivotan teille arvoisat kaupunkilaiset ja muut kuulijat turvallista uutta
vuotta ja toivokaamme vuodesta 2023 rauhan vuotta.
Eila Aavakare, Kajaanin valtuuston pj.